Hierschtrenconter zu Beckerich (25.10.2016)

D’Chefrenconter fënnt den 25. Oktober 2016 zu Beckerich beim Grupp Mahatma Gandhi  statt.

Platz :                   An der Millen, 103, Huewelerstroos, L-8521 Beckerich

Auerzait :            19.30h

Thema :                Kommunikatioun innerhalb an ausserhalb vum Grupp

Doniewt stellt sech d’ONG „Guiden a Scouten fir ENG Welt“ vun den Lëtzebuerger Guiden a Scouten vir.

D’Renconter ass op fir all Chef. Aus organisatoreschen Grënn ass eng Umeldung bis den 20. Oktober erwënscht (umeldung@lgs.lu).

D’Gruppenekipp freet sech drop äech op deem Owend begréissen ze kënnen.

Mat beschten Scoutsgréiss,

Fir d’Gruppenekipp,

Yves Marchi

Commissaire fir Gruppen