Statuten & Reglementer

Formatioun iwwert Statuten & Reglementer 

 

Fir dësen Text méi lieserlech ze maachen, si bei all Begrëff, dee souwuel männlech wéi och weiblech ka sinn, all Kéier déi zwee Geschlechter gemengt, ausser et gëtt speziell präziséiert, z.B.: “Chef” = Chef oder Cheftaine. 

 

Léif Kandidatin, Léiwe Kandidat vun der Gruppechefformatioun, 

Zu denger Formatioun gehéiert och eng gutt Kenntnis vun den Statuten & Reglementer vun der LGS. 

Dësen Deel vun der Formatioun kanns du hei als online Formatioun maachen, déi aus 2 Deeler besteet: 

  1. Enger perséinlecher Arbecht mat Recherche an den Statuten & Reglementer
  2. Engem Quiz

 

 

Zu A. Der perséinlecher Arbecht

Dës Arbecht mechs du, andeems du dir aus den Statuten an Reglementer, déis du um LGS Site fënns, d’Äntwerten zu den opgelëschten Froen eraussichs. Dëst kanns du machen, wéini an wéis du et fir richteg an praktesch fënns, du kanns dës Arbecht natirlech och an e puer Etappen man. Du muss heifir näischt ausfëllen oder ofginn, et geet just dorëms, dass du d’Statuten an Reglementer (besser) kennenléiers an dech esou op den Quiz (Deel B) virbereets. 

D’Froen, déis du hei fënns, sinn an Themen agedeelt an behandelen déi wichtegst Aspekter. Du fënns uewen an all Themengebitt och déi jeweils concernéiert Reglementer & Statuten an an ënnendrënner een oder méi Videon, déi déi wichtegst Punkten doraus erklären.

Hei geet et bei déi perséinlech Arbecht: 

Perséinlech Arbecht

 

 

Zu B. Den Quiz

Dësen Quiz ass obligatorësch, fir dësen Formatiounsmodul ofzeschliessen. Du muss hei mindestens 80% (= 36) vun den Froen richteg beäntwert hunn. Ass dëst net den Fall, kanns du den Quiz esou oft verbesseren, bis du déi 80% errecht hues. 

Den Quiz kanns du net ënnerbriechen an spéider weider machen, du muss dësen an enger Kéier beäntwerten. 

Hei geet et bei de Quiz: 

Quiz